چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

اخبار

اطلاعاتی یافت نشد.

قوانین و مقرارات

101

تائدذغلذرغارلرل

102

القثقیقسیثسشصشصضشضصشصشصشصشص

201

kjhgyjgu6yihjiji

202

gyuj6tyhgfjghjghj

یبلی

یبلیبل

سبلس

سبیل

کد شغل عنوان شغل شرکت مادر تخصصی گروه شغلی/رشته شغلی ویرایش
1 اپراتور تاسیسات توانیر تاسیسات،فلزکاری
2 اپراتور تاسیسات توانیر تاسیسات،فلزکاری
3 اپراتور تاسیسات توانیر تاسیسات،فلزکاری
دوشنبه 30 دی 1398

سایت های مرتبط

اطلاعاتی یافت نشد.